Branku v slovo

Hvala za vse nasmejane trenutke. Počivaj v miru.
Vanja z družino