ORGANIZACIJA POGREBA

Smrt je lahko pričakovana ali nepričakovana. Ampak izguba najdražjih je v vsakem primerih veliko čustveno breme. Ko bo v vaši družini prišlo do smrtnega primera, se obrnite na naši 24 urni dežurni številki 02 684 03 40  in 041 696 811. Ob prvem stiku vas bomo mirno vodili skozi postopke, ki so potrebni v danem primeru.

listek

SMRT NA DOMU ALI V USTANOVI

Če je do smrtnega primera prišlo na domu, morate svojci takoj obvestiti pristojno zdravniško službo, da se opravi mrtvoogled. Nato obvestite nas. Ob prvem klicu nas bodo zanimali naslednji podatki:

   • ime in priimek pokojnega
   • datum rojstva
   • naslov (dom ali ustanova)
   • želja za vrsto pogreba ( pogreb z žaro ali s krsto, raztros pepela, tihi pogreb, itd.)
   • želja za poslovitev pred upepelitvijo (raztros,žara)
   • naziv pokopališča, kjer bo pogreb

Šele po opravljenejm mrtvoogledu in izdanem Potrdilu o smrti in poročilu o vzroku smrti, lahko naše podjetje odpelje pokojnega v poslovilni objekt ali hrambo, v primeru zahtevane obdukcije, pokojnega prepeljemo na patološki oddelek.

Ob prevzemu pokojnega na domu bomo od vas zahtevali:

   • izvod Potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti,
   • osebni dokument pokojnega
   • oblačila (v primeru pogreba s krsto)

Če pa svojec umre v ustanovi (bolnišnici ali domu starejših občanov) obvestite samo nas. Mi nato uredimo podrobnosti z ustanovo, kjer je svojec umrl. Na prvi sestanek zraven prinesete osebni dokument in po potrebi oblačila za pokojnega. Vse ostalo poteka povsem enako.

Svojci se nato oglasite v naših poslovnih prostorih na sedežu podjetja, kjer se dogovorimo o naslednjih korakih. Po dogovoru se za organizacijo pogreba oglasimo tudi na vašem domačem naslovu.

listek

Na osebnem razgovoru s svojci na našem naslovu ali pri vas doma se najprej pogovorimo o izboru potrebne pogrebne opreme, ki jo za določeno vrsto pogreba potrebujete:

   • krsta
   • PVC vreča
   • žarna školjka
   • obeležje
   • žarna niša, itd.

Hkrati za vas v tem času z vašim pooblastilom uredimo in uskladimo naslednje:

   • prijavo pogreba ustreznim lokalnim skupnostim oz. upravljalcem pokopališč
   • obvestimo predstavnika verske skupnosti
   • obvestimo in organiziramo željene izvajalce (pevci, govornik, molitev, solist, fotograf, itd.)

Prav tako pri nas uredite:

   • objavo osmrtnic v tiskanih medijih in na radijskih postajah. Nudimo pa tudi brezplačno objavo osmrtnic na naši spletni strani.

Nudimo vso podporo pri sestavi dokumentacije in prilog za oddajo vloge za dodelitev pogrebnine in posmrtnine, ki jo za vas posredujemo na pristojen CSD. V primeru, da ste z vlogo uspešni, znesek pogrebnine ( 804,36 eur) odštejemo od vsote vašega računa. Na prvem sestanku ste tudi seznanjeni z vsemi stroški organizacije pogreba, katere poravnate po naših opravljenih pogrebnih storitvah, torej naslednji dan po pogrebu.

V sklopu našega podjetja deluje tudi cvetličarna, kjer nudimo kompletno žalno cvetje za pogreb, z dostavo v mrliško vežico.

IZBIRA POGREBNE OPREME IN ORGANIZACIJA POGREBNE SLOVESNOSTI

Zaupajte, da bomo poskrbeli za vas.

listek

ORGANIZACIJA POGREBA

Smrt je lahko pričakovana ali nepričakovana. Ampak izguba najdražjih je v vsakem primerih veliko čustveno breme. Ko bo v vaši družini prišlo do smrtnega primera, se obrnite na naši 24 urni dežurni številki 02 684 03 40  in 041 696 811. Ob prvem stiku vas bomo mirno vodili skozi postopke, ki so potrebni v danem primeru.

listek

SMRT NA DOMU ALI V USTANOVI

Če je do smrtnega primera prišlo na domu, morate svojci takoj obvestiti pristojno zdravniško službo, da se opravi mrtvoogled. Nato obvestite nas. Ob prvem klicu nas bodo zanimali naslednji podatki:

   • ime in priimek pokojnega
   • datum rojstva
   • naslov (dom ali ustanova)
   • želja za vrsto pogreba ( pogreb z žaro ali s krsto, raztros pepela, tihi pogreb, itd.)
   • želja za poslovitev pred upepelitvijo (raztros,žara)
   • naziv pokopališča, kjer bo pogreb

Šele po opravljenejm mrtvoogledu in izdanem Potrdilu o smrti in poročilu o vzroku smrti, lahko naše podjetje odpelje pokojnega v poslovilni objekt ali hrambo, v primeru zahtevane obdukcije, pokojnega prepeljemo na patološki oddelek.

Ob prevzemu pokojnega na domu bomo od vas zahtevali:

   • izvod Potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti,
   • osebni dokument pokojnega
   • oblačila (v primeru pogreba s krsto)

Če pa svojec umre v ustanovi (bolnišnici ali domu starejših občanov) obvestite samo nas. Mi nato uredimo podrobnosti z ustanovo, kjer je svojec umrl. Na prvi sestanek zraven prinesete osebni dokument in po potrebi oblačila za pokojnega. Vse ostalo poteka povsem enako.

Svojci se nato oglasite v naših poslovnih prostorih na sedežu podjetja, kjer se dogovorimo o naslednjih korakih. Po dogovoru se za organizacijo pogreba oglasimo tudi na vašem domačem naslovu.

listek

IZBIRA POGREBNE OPREME IN ORGANIZACIJA POGREBNE SLOVESNOSTI

Na osebnem razgovoru s svojci na našem naslovu ali pri vas doma se najprej pogovorimo o izboru potrebne pogrebne opreme, ki jo za določeno vrsto pogreba potrebujete:

   • krsta
   • PVC vreča
   • žarna školjka
   • obeležje
   • žarna niša, itd.

Hkrati za vas v tem času z vašim pooblastilom uredimo in uskladimo naslednje:

   • prijavo pogreba ustreznim lokalnim skupnostim oz. upravljalcem pokopališč
   • obvestimo predstavnika verske skupnosti
   • obvestimo in organiziramo željene izvajalce (pevci, govornik, molitev, solist, fotograf, itd.)

Prav tako pri nas uredite:

   • objavo osmrtnic v tiskanih medijih in na radijskih postajah. Nudimo pa tudi brezplačno objavo osmrtnic na naši spletni strani.

Nudimo vso podporo pri sestavi dokumentacije in prilog za oddajo vloge za dodelitev pogrebnine in posmrtnine, ki jo za vas posredujemo na pristojen CSD. V primeru, da ste z vlogo uspešni, znesek pogrebnine ( 804,36 eur) odštejemo od vsote vašega računa. Na prvem sestanku ste tudi seznanjeni z vsemi stroški organizacije pogreba, katere poravnate po naših opravljenih pogrebnih storitvah, torej naslednji dan po pogrebu.

V sklopu našega podjetja deluje tudi cvetličarna, kjer nudimo kompletno žalno cvetje za pogreb, z dostavo v mrliško vežico.

Zaupajte, da bomo poskrbeli za vas.

listek