Prijava pogreba

Za urejanje prijave pogreba potrebujemo:

  • OSEBNI DOKUMENT pokojne osebe (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) . V primeru, da pokojni/-a ni posedovala veljavnega osebnega dokumenta,  pogreb prijavimo na podlagi podpisane izjave.
  • FOTOGRAFIJO ta je potrebna za objavo osmrtnic (časopis, splet) in  za uokvirjeno povečavo fotografije v vežici.
  • ZDRAVNIŠKO POTRDILO IN POROČILO O SMRTI v primeru, da je do smrti prišlo na domu
  • OZNAKA GROBNEGA MESTA IN NAJEMNA POGODBA v primeru, da že imate v najemu grobno mesto.
listek

Prijava smrti se uredi na matičnem uradu pristojne upravne enote:

 • SMRT NA DOMU v primeru smrti na domu, prijavo smrti na pristojnem matičnem uradu uredimo mi. Podpisati je potrebno samo pooblastilo in predložiti Potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

 

 • SMRT V BOLNIŠNICI, DOMU STAREJŠIH OBČANOV v primeru smrti v ustanovi prijavo smrti na upravni enoti uredi ustanova

PRIJAVA SMRTI

listek

ostala dokumentacija

  • MRLIŠKI LIST oz. izpis iz matične knjige umrlih,  je edini uradni dokument, s katerim lahko zaprete bančni račun pokojnega, preklicujete naročnine ter uredite prepise položnic ipd. Možen je tudi izpis mednarodnega mrliškega lista za posamezno državo.
  • SMRTOVNICA   sestava smrtovnice je dejanje, ko v dokumentu upravne enote prijavite premoženje v zapuščinski postopek tako da: vpišete zakonite dediče, premoženje in prihranke pokojnega, priložite kopijo oporoke ali pogodbe o preužitku. Nato matičar posreduje vse podatke na pristojno sodišče, kjer se prične zapuščinski postopek. Slednji se izvede v vsakem primeru po uradni dolžnosti. Rok za oddajo izpolnjene smrtovnice in prilog je 30 dni od vpisa smrti.
  • OBDUKCIJSKI ZAPISNIK nastane v primeru opravljene obdukcije. V primeru smrti v ustanovi (bolnišnica, DSO,…) se obdukcijski zapisnik lahko pridobi pri zadnjem lečečm zdravniku pokojnega, ki je obdukcijo tudi odredil. V primeru smrti na domu pri zdravniku mrtvoogledniku, v primeru nesreče v prometu ali na kakšni drugi lokaciji, pa se dokument pridobi na reševalni postaji, ki je posredovala na mestu nesreče.
listek

V primeru smrti družinskega člana se je pomembno pozanimati o naslednjih upravičenostih do denarnih sredstev:

  • POGREBNINA in POSMRTNINA je oblika izredne denarne socialne pomoči, za ožjega svojca pokojnega, ki jo izplača CSD. Na podlagi izpolnjene vloge in potrebnih prilog, pristojen CSD izda odločbo o upravičenosti/neupravičenosti do sredstev v višini 969,76 eur za delno kritje stroškov pogreba – pogrebnina in 484,88 eur za lažje preživetje po smrti svojca – posmrtnina.
   Vlagatelj je

   upravičen
   do

   pogrebnine
   , če je na dan smrti pokojnega: prejemnik socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali je lastni dohodek vlagatelja nižji od 617,00 eur ali je skupni dohodek gospodinjstva/družine nižji od 925,00 eur.
   Vlagatelj je

   upravičen
   do

   posmrtnine
   kadar kot samska oseba prejema do 577,34 eur, kot družina z 2 odraslima do 801,21 eur, kot družina z 2 odraslima in 1 otrokom 1.076,14 eur, z 2 otrokoma 1.307,86 eur, enostarševska družina z 1 otrokom 922,96 eur, z 2 otrokoma 1.225,38 eur dohodka. Denarna socialna pomoč, varstveni in otroški dodatki ter državne štipendije se pri izračunu dohodka ne upoštevajo. Za oddajo vloge je na voljo 1 leto od datuma smrti. V kolikor boste potrebovali pomoč, vam pomagamo z izponitvijo vloge in pripravo vseh prilog s posredovanjem na pristojen CSD.
  • POKOJNINA do zadnje pokojnine pokojnega so upravičeni njegovi dediči in sicer v sorazmernem deležu glede na število dni v mesecu do dneva smrti. Prav tako so dediči upravičeni do sorazmernega deleža letnega dodatka (regresa) v primeru, da še le-ta ni bil izplačan. Oba dohodka iz naslova pokojnine lahko dediči prijavijo v zapuščinski postopek ali uredijo izplačilo neposredno z mrliškim listom na ZPIZ-u. Na ZPIZ-u se je pomembno informirati tudi o možnosti vdovske pokojnine ali vdovskega dodatka.

POGREBNINA POSMRTNINA POKOJNINA

listek

POMEMBNI KONTAKTI

  • MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA  Splošne bolnišnice Maribor UKC, tel.: 02 33 31 888 ali dežurni zdravnik v lokalnem zdravstvenem domu.
  • UPRAVNA ENOTA MARIBOR  02 220 83 74/75 ali ue.maribor@gov.si
  • CSD MARIBOR 02 250 66 00
  • OBČINA DUPLEK  02 684 09 11, obcina.duplek@duplek.si
  • ŽUPNIJA SV. MARTIN PRI VURBERGU 02 684 00 74, 041 731 502g. Ivan Vodeb, ivan.vodeb@siol.net
  • ŽUPNIJA VURBERK 02 681 00 57, 064 144 105 dr. Avguštin Lah, avgustin.lah@rkc.si
  • ŽUPNIJA SV. BARBARA V SLOVENSKIH GORICAH  02 684 01 03, 041 250 489 g. diakon Janez Kurnik

Prijava pogreba

Za urejanje prijave pogreba potrebujemo:

  • OSEBNI DOKUMENT pokojne osebe (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) . V primeru, da pokojni/-a ni posedovala veljavnega osebnega dokumenta,  pogreb prijavimo na podlagi podpisane izjave.
  • FOTOGRAFIJO ta je potrebna za objavo osmrtnic (časopis, splet) in uokvirjeno povečavo fotografije v vežici.
  • ZDRAVNIŠKO POTRDILO IN POROČILO O SMRTI v primeru, da je do smrti prišlo na domu
  • OZNAKA GROBNEGA MESTA IN NAJEMNA POGODBA v primeru, da že imate v najemu grobno mesto.
listek

PRIJAVA SMRTI

Prijava smrti se uredi na matičnem uradu pristojne upravne enote:

 • SMRT NA DOMU v primeru smrti na domu, prijavo smrti na pristojnem matičnem uradu uredimo mi. Podpisati je potrebno samo pooblastilo in predložiti Potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

 

 • SMRT V BOLNIŠNICI, DOMU STAREJŠIH OBČANOV v primeru smrti v ustanovi prijavo smrti na upravni enoti uredi ustanova
listek

ostala dokumentacija

  • MRLIŠKI LIST oz. izpis iz matične knjige umrlih,  je edini uradni dokument, s katerim lahko zaprete bančni račun pokojnega, preklicujete naročnine ter uredite prepise položnic ipd. Možen je tudi izpis mednarodnega mrliškega lista za posamezno državo.
  • SMRTOVNICA   sestava smrtovnice je dejanje, ko v dokumentu upravne enote prijavite premoženje v zapuščinski postopek tako da: vpišete zakonite dediče, premoženje in prihranke pokojnega, priložite kopijo oporoke ali pogodbe o preužitku. Nato matičar posreduje vse podatke na pristojno sodišče, kjer se prične zapuščinski postopek. Slednji se izvede v vsakem primeru po uradni dolžnosti. Rok za oddajo izpolnjene smrtovnice in prilog je 30 dni od vpisa smrti.
  • OBDUKCIJSKI ZAPISNIK nastane v primeru opravljene obdukcije. V primeru smrti v ustanovi (bolnišnica, DSO,…) se obdukcijski zapisnik lahko pridobi pri zadnjem lečečm zdravniku pokojnega, ki je obdukcijo tudi odredil. V primeru smrti na domu pri zdravniku mrtvoogledniku, v primeru nesreče v prometu ali na kakšni drugi lokaciji, pa se dokument pridobi na reševalni postaji, ki je posredovala na mestu nesreče.
listek

POGREBNINA POSMRTNINA POKOJNINA

V primeru smrti družinskega člana se je pomembno pozanimati o naslednjih upravičenostih do denarnih sredstev:
  • POGREBNINA in POSMRTNINA je oblika izredne denarne socialne pomoči, za ožjega svojca pokojnega, ki jo izplača CSD. Na podlagi izpolnjene vloge in potrebnih prilog, pristojen CSD izda odločbo o upravičenosti/neupravičenosti do sredstev v višini 804,36 eur za delno kritje stroškov pogreba – pogrebnina in 402,18 eur za lažje preživetje po smrti svojca – posmrtnina. Vlagatelj je upravičen  do pogrebnine , če je na dan smrti pokojnega: prejemnik socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali je lastni dohodek vlagatelja nižji od 617,00 eur ali je skupni dohodek gospodinjstva/družine nižji od 925,00 eur. Vlagatelj je upravičen  do posmrtnine kadar kot samska oseba prejema do 577,34 eur, kot družina z 2 odraslima do 801,21 eur, kot družina z 2 odraslima in 1 otrokom 1.076,14 eur, z 2 otrokoma 1.307,86 eur, enostarševska družina z 1 otrokom 922,96 eur, z 2 otrokoma 1.225,38 eur dohodka. Denarna socialna pomoč, varstveni in otroški dodatki ter državne štipendije se pri izračunu dohodka ne upoštevajo. Za oddajo vloge je na voljo 1 leto od datuma smrti. V kolikor boste potrebovali pomoč, vam pomagamo z izponitvijo vloge in pripravo vseh prilog s posredovanjem na pristojen CSD.
  • POKOJNINA do zadnje pokojnine pokojnega so upravičeni njegovi dediči in sicer v sorazmernem deležu glede na število dni v mesecu do dneva smrti. Prav tako so dediči upravičeni do sorazmernega deleža letnega dodatka (regresa) v primeru, da še le-ta ni bil izplačan. Oba dohodka iz naslova pokojnine lahko dediči prijavijo v zapuščinski postopek ali uredijo izplačilo neposredno z mrliškim listom na ZPIZ-u. Na ZPIZ-u se je pomembno informirati tudi o možnosti vdovske pokojnine ali vdovskega dodatka.
listek

POMEMBNI KONTAKTI

  • MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA  Splošne bolnišnice Maribor UKC, tel.: 02 33 31 888 ali dežurni zdravnik v lokalnem zdravstvenem domu.
  • UPRAVNA ENOTA MARIBOR  02 220 83 74/75 ali ue.maribor@gov.si
  • CSD MARIBOR 02 250 66 00
  • OBČINA DUPLEK  02 684 09 11, obcina.duplek@duplek.si
  • ŽUPNIJA SV. MARTIN PRI VURBERGU 02 684 00 74, 041 731 502g. Ivan Vodeb, ivan.vodeb@siol.net
  • ŽUPNIJA VURBERK 02 681 00 57, 064 144 105 dr. Avguštin Lah, avgustin.lah@rkc.si
  • ŽUPNIJA SV. BARBARA V SLOVENSKIH GORICAH  02 684 01 03, 041 250 489 g. diakon Janez Kurnik