STORITVE

Pri nas lahko uredite kompletne POGREBNE STORITVE, v kar je vključeno naslednje:

 • prevoz pokojnega doma in v tujini
 • oblačenje pokojnega
 • urejanje vse potrebne dokumentacije
 • poslovitev pred upepelitvijo in upepelitev
 • prijava in organizacija žarnega ali klasičnega pogreba kjerkoli v Sloveniji
 • raztros pepela, žarni zid, raztros na morju, darovanje telesa v medicinske namene
 • pomoč pri pripravi dokumentacije za uveljavljanje pogrebnine in posmrtnine
 • pomoč pri pripravi dokumentacije za upravne zadeve ( prijava smrti, izpisi iz matične knjige, ipd )
 • objava osmrtnic v časopisu, radijskih postajah, na spletni strani našega podjetja in spletnem portalu www.osmrtnice.si
 • posredovanje storitev govornika, pevcev, glasbe, fotografa, kamnoseka
 • žalno cvetje
 • druge podrobnosti glede na vaše želje ( izpust golobov, godba itd. )

S širokim krogom dobaviteljev zagotavljamo ponudbo POGREBNE OPREME skladne z zakonskimi standardi:

 • krste
 • okrasne žarne školjke
 • nagrobna obeležja
 • žarne niše
 • druga pogrebna oprema v skladu z vašimi željami