Zofija Čučko

Iskreno sožalje ob izgubi vaše drage žene, mamice in omice.
Naj počiva v miru…
nečakinja Marijanca z družino