V spomin Zefki Vodan

Zdaj je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni.
Prej bila tako prijazna,zdaj otožna tuja se nam zdi.

Družina Krajnc