Jožef Šandor

Dragi stric Joža počivaj u miru uvjek ću te se rado sjetćati. Tvoja nećaka Dijana