Frančiški Kocpek

Njenim najdražjim in vsem žalujočim izrekamo iskreno sožalje.
Natalija Murko z družino